Priser

Jeg har avtalehjemmel med Helse Sør-Øst, derfor trenger du henvisning fra din fastlege. Priser følger til enhver tid gjeldende satser hos spesialist. Du kan betale kontant eller med bankkort.

Et lite utdrag fra prislisten:

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget:
Egenandel ved konsultasjon - kr 345
Tillegg for prøvetaking - kr 54

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget:
Tillegg for spesielt materiale - e.kostnad

Norsk nevrologisk forening Karen Herlofson, Rykeneveien 113, 4824 Bjorbekk, Tlf. 37 09 52 00 | E-post: karen.herlofson@nevroarendal.no

07 Sør