Priser

Jeg driver privat uten driftstilskudd fra Helse Sør-Øst RHF og har dermed heller ikke trygderefusjon. Du kan derfor bestille time hos meg direkte uten henvisning fra fastlege. Pga. denne driftsformen er prisene høyere, og eventuelt frikort gjelder dessverre ikke.

Førstegangsundersøkelse: kr 2200,-

Kontrolltime: kr 1200,-

Oppgjør kontant, giro eller via bankterminal.
Ved manglende oppmøte, eller dersom timen ikke avbestilles innen 24 timer belastes hele honoraret.

Norsk nevrologisk forening Karen Herlofson, Strømsbo Gård, 4836 Arendal, Tlf. 91 57 02 01 | E-post: karen.herlofson@nevroarendal.no

07 Sør