Kontakt

Vi har kontorsamarbeid med Bjorbekk Legesenter.

Kontakt
Bjorbekk Legesenter
Rykenevn. 113,
4824 Bjorbekk
Telefon: 370 95200
Faks: 370 96625

Besøk
Bjorbekk Legesenter
Rykenevn. 113,
4824 Bjorbekk

Norsk nevrologisk forening Karen Herlofson, Rykeneveien 113, 4824 Bjorbekk, Tlf. 37 09 52 00 | E-post: karen.herlofson@nevroarendal.no

07 Sør