Kompetanse

1999-2009 Nevrologisk avdeling, Sørlandet Sykehus Arendal

1996-1999 Nevrologisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus og nevrokirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus

1994-1995 Helse, miljø og sikkerhetssjef Sandnes kommune

1991-1993 Allmennlege, Fjell og Sund kommuner

1989-1990 Turnustjeneste ved fylkessykehuset på Voss og ved kommunelegekontoret i Askøy kommune

1989 Medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen

Norsk nevrologisk forening Karen Herlofson, Strømsbo Gård, 4836 Arendal, Tlf. 91 57 02 01 | E-post: karen.herlofson@nevroarendal.no

07 Sør