Kompetanse

2009-2017 Privatpraktiserende nevrolog, Strømsbo Gård

1999-2009 Nevrologisk avdeling, Sørlandet Sykehus Arendal

1996-1999 Nevrologisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus og nevrokirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus

1994-1995 Helse, miljø og sikkerhetssjef Sandnes kommune

1991-1993 Allmennlege, Fjell og Sund kommuner

1989-1990 Turnustjeneste ved fylkessykehuset på Voss og ved kommunelegekontoret i Askøy kommune

1989 Medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen

Norsk nevrologisk forening Karen Herlofson, Rykeneveien 113, 4824 Bjorbekk, Tlf. 37 09 52 00 | E-post: karen.herlofson@nevroarendal.no

07 Sør