Behandling

Jeg utreder og behandler alle kjente eller mistenkte nevrologiske sykdommer.

Eksempler på nevrologiske problemstillinger:

Norsk nevrologisk forening Karen Herlofson, Strømsbo Gård, 4836 Arendal, Tlf. 91 57 02 01 | E-post: karen.herlofson@nevroarendal.no

07 Sør