Behandling

Jeg utreder og behandler alle kjente eller mistenkte nevrologiske sykdommer.

Eksempler på nevrologiske problemstillinger:

Norsk nevrologisk forening Karen Herlofson, Rykeneveien 113, 4824 Bjorbekk, Tlf. 37 09 52 00 | E-post: karen.herlofson@nevroarendal.no

07 Sør